Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot

Tahko Spa Oy

Keitaankatu 1

73310 Tahkovuori

1823652-1

www.tahkospa.fi

Yhteyshenkilö:

Aki Suhonen

Keitaankatu 1

73310 Tahkovuori

aki.suhonen@tahkospa.fi

040-5807516

Rekisterin nimi

Tahko Spa Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

– Rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille

– Asiakassuhteen ja varausten jatkuva hoitaminen ja kehittäminen

– Varausten maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

– Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen.

– Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja tarjonnan kohdistaminen.

– Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti esimerkiksi sähköpostitse.

Tahko Spa Oy, Keitaankatu 1, FI 73310 Tahkovuori, Finland I Puh/Tel +358 (0)20 747 9900 I Y-tunnus/Trade Reg.No. 182 3652-1

www.tahkospa.fi I info@tahkospa.fi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

– Yhteystiedot, kuten etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa,

puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

– Asiakkaiden tyytyväisyystiedot

– Varaustiedot (esimerkiksi tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)

– Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot

– Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot

– Suoramainonnan ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta

poistaminen)

– verkkotunnisteet (IP-osoitteet, evästeet jne.)

– Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Luottotiedot tarkistetaan palveluntuottajalta asiakkaan suostumuksella. Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmässä sijaitsevan järjestelmän käyttöön on käyttöoikeus vain niillä Tahko Spa Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joilla työn puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterin julkisuus

Tahko Spa Oy koskeva tietosuojaseloste (rekisteriseloste) on nähtävänä Tahko Spa Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Keitaankatu 1 73310 Tahkovuori ja rekisterinpitäjän kotisivulla www.tahkospa.fi

Tiedonkeruu

Tahko Spa Oy, Keitaankatu 1, FI 73310 Tahkovuori, Finland I Puh/Tel +358 (0)20 747 9900 I Y-tunnus/Trade Reg.No. 182 3652-1

www.tahkospa.fi I info@tahkospa.fi

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tehdessä varauksia sekä kerättäessä henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään

Analytiikkatyökalut

Tahko Spa Oy käyttää analytiikkatyökaluja kuten Google Analyticsia. Lisätietoa siitä, miten Tahko Spa Oy käyttää Google Analyticsia, löydät täältä:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Kun vierailet verkkosivustoillamme, selaimeesi asetetaan markkinointiautomaatioevästeitä. Ne auttavat tunnistamaan sinut vierailijana selaimesi ja tietokoneesi yhdistelmän perusteella, ja palatessasi sivustolla sinut muistetaan. Jos käyttäjä tunnistautuu luovuttamalla henkilötietojaan esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai napsauttamalla sähköpostiviestin linkkejä, evästeen ainutkertainen käyttäjätunniste yhdistetään käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin. Saatamme käyttää vierailujesi aikana luovuttamiasi tietoja sisällön räätälöimiseen tai kiinnostuksesi kohteita vastaavien kohteiden suosittelemiseen.

Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkistuspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Asiakkaan oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle jos rekisterinpitäjä ei henkilön käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja- asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.